start

Het huidige PS magazine

Van de bestuurstafel

Bestuurstafel november 2016

Na enkele reacties op een gepubliceerd artikel in het vorige nummer, is het wellicht nodig om daar nog even op terug te komen. Het artikel waar het om gaat is dat van de Unielijst. Helaas is het artikel niet door iedereen goed gelezen waardoor een foutieve interpretatie werd gewekt. Er staat te lezen dat er een nieuwe soortenlijst is voorgesteld en dat de procedure voor het in werking treden is gestart. Dat kan in de praktijk nog alle kanten op gaan. Op dit moment is er geen verbod op het kweken van de grote alexanderparkiet maar de dreiging hangt wel in de lucht.

Lees meer...

Onze trots


onze sponsoren