van de bestuurstafel
Contributie 2017 betalen

Beste lezer.

Na de zomervakantie is iedereen intussen weer terug bij de normale bezigheden die onze dagen vullen.
Nu het september is, breekt het seizoen voor beurzen en tentoonstellingen weer aan. De eerste beurs waar u de Parkieten Sociëteit kunt tegenkomen, is op zaterdag 23 september in Zwolle. Helaas zult u daar onze boekenfonds-beheerder Ruud van Schaik niet meer als zodanig aantreffen. Ruud heeft door bestuursactiviteiten buiten de Parkieten Sociëteit en een verhuizing naar het noorden van het land, aangegeven zijn functie binnen de Parkieten Sociëteit te beeindigen. Voor de toekomst laat hij weten dat, wanneer hij gelegenheid heeft, graag een helpende hand wil bieden. Wij bedanken Ruud voor zijn inzet voor de afgelopen jaren en wensen hem veel succes bij zijn nieuwe functie.

Gelukkig hebben we ook goed nieuws te melden. Het bestuur was al enige tijd in gesprek met bestuursleden van PS Zuid-Holland. Nadat Euro Parrot enkele jaren geleden stopte met het uitgeven van een magazine, voelde de vereniging zich een klein beetje “stuurloos”. Omdat het uiteindelijk om een in het verleden ontzette vereniging gaat, die zich nu weer wilde verenigen binnen de Parkieten Sociëteit, konden de gesprekken snel en doeltreffend gevoerd worden. 

Met vreugde delen wij u dan ook mee dat, sinds 10 augustus jl., de afdeling Zuid-Holland weer als lid van de Parkieten Sociëteit is toegetreden. De afdeling heeft dezelfe rechten en plichten als de andere afdelingen en zal ook als zodanig behandeld worden. De gebiedsgrenzen van Zuid-Holland liggen vanuit het verleden al vast dus conflicten met andere afdelingen omtrent het werkgebied, verwachten wij niet. U kunt bij het sociëteitsnieuws lezen waar en wanneer de afdeling hun contactavond zal gaan houden.
PS Zuid-Holland, WELKOM bij de Parkieten Sociëteit

Vanaf oktober gaan wij weer beginnen met het innen van de contributie. Heeft u een machting (automatische incasso) aan de Parkieten Sociëteit gegeven dan hoeft u verder niets te doen.
Heeft u geen machtiging afgegeven dan kunt u dat alsnog doen door contact op te nemen met de penningmeester (bij voorkeur via de mail). Maakt u zelf uw contributie over, vergeet dan niet uw lidnummer te vermelden. Dit kunt u vinden op de adresdrager van het magazine, net boven uw naam.

Doordat Ruud niet langer als boekenfondsbeheerder in functie is, gaat er wel iets veranderen in het verzenden van artikelen. Omdat de overige bestuursleden allemaal een vaste baan hebben, zal de verzending voortaan uitsluitend op zaterdag plaatsvinden. In de praktijk komt het er op neer dat een bestelling op z’n vroegst op dinsdag wordt bezorgd. Voor een bestelling geplaatst op maandag, betekent dit dat deze dus acht dagen later zal worden bezorgd. Iets waarmee u wellicht rekening dient te houden.
Nieuw in het boekenfonds zijn de Papageien kalender en een kalender met uitsluitend opnames uit de vrije natuur. De benamingen van de afgebeelde vogels staan op beide kalenders ook in het Nederlands vermeld.
U kunt tevens een abonnement op het Duitstalige Papageien via de PS afsluiten.

Rest ons u veel lees- en kijkplezier te wensen bij dit septembernummer.

Bondsbestuur
Parkieten Sociëteit