van de bestuurstafel
Contributie 2018 betalen
Contributie 2018 betalen

De eerste show (Limburg-Zuid) is achter de rug. Ten tijde van het ter perse gaan van dit nummer, kon echter nog geen evaluatie worden opgenomen. Wij hopen dat bezoekers, inzenders en organisatie genoten hebben van de kleurenpracht die ongetwijfeld te zien is geweest.

De volgende show wordt door de afdeling Drenthe gehouden van 17 t/m 19 november in Dorpshuis ‘De Breiberg’, Oranjestraat 2, Dalerpeel. Daarna is het van 1 t/m 3 december de beurt aan Twente.

Soms vragen wij ons af: ‘Waarvoor schrijven we deze rubriek’. We kunnen ons namelijk niet aan de indruk onttrekken dat de bestuurstafel slecht of geheel niet gelezen wordt. Waarom denken we dit? Regelmatig worden er via de mail vragen gesteld. Op zich is daar niets mis mee maar het is jammer van de tijd, aan beide kanten, wanneer antwoord(en) op deze vragen in het laatst verschenen magazine staan. Het is dus van belang dat u de bestuurstafel leest. Wij blijven ons best doen om u zoveel mogelijk ‘up to date’ te houden. Als er echt nieuws is, gaat dat gemakkelijk maar zo aan het einde van het jaar is er meestal niet veel meer te melden en dan wordt het dus wel eens zoeken naar nieuws.

Na onze ‘e-mail- en briefactie’ van afgelopen maand mochten wij direct al diverse betalingen voor de contributie voor 2018 ontvangen. We hebben zelfs een aantal machtigingen gekregen om volgend jaar automatisch te incasseren. Hebt u geen e-mail of brief ontvangen (kijk ook eens in de map ongewenste e-mail) dan staat u waarschijnlijk op de automatische incassolijst.  

Wij vragen nogmaals om bij betalingen het lidnummer te vermelden. Dit scheelt ons een hoop zoekwerk om de betaalde contributie aan uw gegevens te koppelen. Ook bij andere communicatie is het handig om dit nummer te vermelden. Uw lidnummer kunt u iedere maand vinden op de adresdrager van het magazine. Hebt u die niet meer, vermeldt u dan naam, postcode en huisnummer zodat wij uw gegevens kunnen vinden.

Voor de eerste incassoronde zijn er slechts een paar adressen door de bank geweigerd omdat de gegevens niet correct waren. Deze zijn gecorrigeerd en opnieuw ingevoerd zodat de contributie kan worden geïnd. Is er bij u geen incasso uitgevoerd en heeft u wel een machtiging afgegeven, meldt u  dit dan even bij de ledenadministratie. Wellicht is er iets anders fout gegaan.

Het boekenfonds heeft opnieuw twee nieuwe posters aan het programma toegevoegd. Deze zijn via de website te bestellen of direct mee te nemen tijdens de show in Twente.

Heeft u zelf iets te melden, bijvoorbeeld een kweekverslag of een reisverhaal, dan zijn wij daar zeker in geïnteresseerd. U kunt daarvoor contact opnemen met de redactieraad. Ook voor tips en suggesties mag u contact opnemen.

Rest ons u veel lees- en kijkplezier te wensen met dit novembernummer.

Bondsbestuur
Parkieten Sociëteit

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.