start
Contributie 2018 betalen
Contributie 2018 betalen

Het huidige magazine

images/magazine/1803-1_resize.JPG

Van de bestuurstafel

Beste lezer.

Ieder jaar werd in april de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Dit jaar zal dit een maand eerder zijn namelijk op vrijdag 9 maart. Uw bondsbestuur heeft alle zaken van 2017 afgehandeld en de jaarstukken zijn aan de afdelingen aangeboden. Tijdens de ALV zullen deze worden behandeld. Het ligt in de bedoeling om de ALV vanaf nu jaarlijks in maart te houden. In het april magazine zullen wij dan een verslag van de ALV publiceren.

Achter in het magazine staat de vernieuwde colofon waarin u, naast de hoofdbestuursleden, ook kunt zien wie er allemaal nog meer voor de PS diensten verlenen. Ook staat hier informatie over lidmaatschap en contributie. We hebben getracht meer duidelijkheid te geven in de verschillende taken die door de verschillende medewerkers worden uitgevoerd. Zo is er een overzicht gemaakt waaruit u gemakkelijk en snel kunt lezen met wie u contact kunt opnemen. Door gebruikmaking van verschillende e-mailadressen kunnen wij snel zien waar het om gaat en kunnen wij u ook sneller helpen. Hebt u vragen, stel die dan bij voorkeur via een e-mail en gebruik het juiste e-mailadres. Vermeld ook altijd uw lidnummer. Dit staat iedere maand op de adresdrager van het magazine, net boven uw naam.

Lees meer...

Ringen voor uw jonge vogels

De ringenservice is volledig actief. U kunt bij ons het hele jaar door ringen bestellen, het kan echter voorkomen dat bepaalde ringen niet beschikbaar zijn.

De aluminium ringen voor 2018 worden vanaf oktober geleverd. Stalen ringen kunt u altijd direct bestellen. Wel zijn er wat zaken veranderd. dit leest u op de ringenservicepagina.

Klik op het plaatje om naar de ringenservice pagina te gaan.

komende evenementen

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.

Onze trots