Afdelingen
Contributie 2020 betalen
Contributie 2020 betalen

Secretariaat: A. Vlieger
Heidewei 70, 9299 HZ Zwagerbosch
Tel. 06 1275 5529

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De avonden van de afdeling Friesland worden gehouden in: Café-Restaurant Overwijk, Heawei 9, 8406 AV, Tijnje

De feestdagen liggen weer achter ons en het is maar afwachten wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. Sommige kwekers zijn al gestart en anderen moeten nog een paar maandjes geduld hebben. In deze maand is onze jaarlijks ledenvergadering met enkele agendapunten. Aftredend zijn secretaris Auke Vlieger en algemeen bestuursleden Ronny Kempenaar en Jan Willem de Bruin. Leden die zich beschikbaar willen stellen om plaats te nemen in het bestuur, kunnen contact opnemen met de voorzitter Auke Vlieger. Voor deze avond is als spreker uitgenodigd Rense de Jager, die een prachtige film zal laten zien over onze natuur. Dus kom op dinsdag 28 januari naar Tijnje we starten om 20.00uur. Nog een mededeling van de penningmeester om de afdelingscontributie van € 5,00 over te maken op rekening: NL64 INGB 0007702511. Voor ons als bestuur zou het zeer op prijs worden gesteld. Hierdoor kunnen wij sprekers aantrekken voor onze contactavonden.


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De avonden van de afdeling Noord Holland worden gehouden in: clubgebouw vogelvereniging Kleurenpracht, Zevenhuizen 50, 1852 JC, Heiloo

Geen nieuws ontvangen

 

Secretariaat: H. Mooren
Keulsebaan 24, 5758 AC Neerkant
Tel.: 077-4662804
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De avonden van de afdeling Noord en midden Limburg worden gehouden in: Party Restaurant de Houbereij, Kerkstraat 68-70, 5981 CH, Panningen

Dinsdag 21 januari hebben wij onze jaarvergadering. Namens het gehele bestuur wensen wij u en uw gezinsleden een goed en vooral gezond 2020, met heel veel succes met de vogels. Voor alle aanwezige leden staat er zoals vorige jaren een lekker stukje vlaai klaar en ontvang je de eerste consumptie van de vereniging!

Agenda Jaarvergadering 21 januari 2020
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Rubriek Te koop/gevraagd/ruilen
4. Notulen vorige vergadering
5. Jaarverslag secretaris over 2019
6. Verslag kascontrolecommissie. Jos Reither (nu aftredend), Hans Lenders (2021 aftredend), Henny Kater (2022 aftredend) en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
7. Financieel jaarverslag penningmeester
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Huub Pijpers
Na de Algemenen Ledenvergadering van 15 oktober 2019 hebben Herman Janssen en Hugo Mooren aangegeven te stoppen met hun bestuursfunctie per 21 januari 2020.
De volgende leden hebben zich verkiesbaar gesteld voor een bestuursfunctie met aangegeven functie:
Math Lemmens (voorzitter), Sjoerd Zwart (secretaris), Jos Reither (penningmeester), Koos Niessen (algemene zaken)
9.  Indien er nog voldoende tijd over is zal bestuur één dvd draaien met als titel “World of Parrots” deel 3. (Het is een serie van 4 dvd’s uit Australië.)
10.Rondvraag
11.Sluiting

.

Secretariaat: E. Meems
Cantharel 2, 9404 MA Assen
Tel. 06-30048179
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De avonden van de afdeling Drenthe worden gehouden in: Ons Dorpshuis, Hoofdstraat 54 7872 PL Valthe

21 Januari beginnen we met een nieuwjaarsborrel om het nieuwe verenigingsjaar goed te beginnen. Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar en veel goeds en gezondheid voor 2020.
Loraine Klemens komt een lezing verzorgen over het houden van parkieten en papegaaien. Door haar jarenlange ervaring als verzorger en kweker van vogels deelt ze graag al haar ervaringen met ons.

Leden van afdeling Drenthe mogen hun financiële jaarlijkse bijdrage van € 9,- weer overmaken op NL04 INGB 0000559735 onder verdeling van jaarlijkse bijdrage.

.

Secretariaat: Hans van Stein
De Esdoorn 46
2761  TW  Zevenhuizen
Tel: 0180 44 38 91
GSM 06 152 64 144
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De avonden van de afdeling Zuid-Holland worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand, om 20.00 uur in het Dorpshuis ‘De Juffrouw’ Dorpsstraat 250 2391 CK in Hazerswoude-Dorp rechts naast de dorpskerk. Telefonisch bereikbaar: 0172- 58 90 72

Op 10 januari vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. Op 31 januari komt de hr. L. Broos een lezing verzorgen over het dierenpark Antwerpen. We hopen voor beide avonden een goede opkomst te mogen noteren.

 

Secretariaat: J. Ramaekers

Vonderen 18

6067 GR Linne

Tel: 06-57536848

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De avonden van de afdeling Limburg Zuid worden gehouden in: De Residentie Abdissenlaan 63 6374 BK, Landgraaf.

Vrijdag 31 januari heeft onze afdeling weer een contactavond, aanvang 20.00 uur. Onderwerp van deze avond is de jaarvergadering. Ook hier hopen wij weer alle leden te mogen begroeten. Deze avond is echter alleen toegankelijk voor leden van onze afdeling. Deze avond is in ons vereniging lokaal “De Residentie”.

Secretariaat: E. Stappenbeld
Albert Meijeringstraat 61

7521 TK Enschede
Tel: 053 4333713 of  06 53964444
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De avonden van de afdeling Twente worden gehouden in: Buurthuis ’t Lansink Twijnstraat 6-8, 7553 BS, Hengelo

Het bestuur van de afdeling Twente wenst u allen een goed en gezond 2020.
De show in december jl. op de vliegbasis Twenthe, was een hoogtepunt waarmee wij 2019 hebben afgesloten. We kijken terug op een succesvol evenement. Hiervoor willen wij dan ook alle inzenders en medewerkers hartelijk bedanken.
Donderdag 30 januari hebben wij onze gebruikelijke contactavond waar u allen van harte welkom bent voor de nieuwjaarsborrel (voor verdere informatie zie onze website).

Beurs
Na een succesvolle najaarsbeurs en hoopgevende reacties organiseren wij weer onze jaarlijkse voorjaarsbeurs, zondag 9 februari op de vliegbasis. De beurs heeft alleen kans van slagen als er een groot aanbod van vogels en standhouders is. Geef ons die kans. Reserveer bij onze marktmeester Gerrit Hofste tel: 0546-622114 of 06-20759525.

Jaarprogramma.
We hebben weer ons best gedaan om een goed gevarieerd programma samen te stellen.
Verder vragen we uw medewerking wat betreft de afdelingsbijdrage, door deze over te maken op IBAN: NL46 RABO 0102034788 t.n.v. Parkieten Sociëteit Twente.

 

Secretariaat: P. Pattijn
Groningenlaan 69, 4926 GC  Lage Zwaluwe
Tel: 06-14126911
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De avonden en beurzen van de afdeling West Brabant worden gehouden in: Dorpshuis "De Lanteern" Dorpsstraat 119, 4711 EG, Sint Willebrord.

In de maand januari houden wij onze vogelbeurs op 12 januari van 09.00-12.00 uur. Deze maand houden we onze jaarvergadering op 31 januari aanvang 20.00 uur.
Besproken worden de financiën van het afgelopen jaar. Het jaarverslag van de secretaris en worden de jubilarissen gehuldigd. Het jaarprogramma is dan ook voorhanden.
Beide vinden plaats in Dorpshuis de Lantaarn.

Het is met name van belang in verband met artikel7 lid 4 van onze statuten dat er een nieuwe indeling gemaakt is.
Artikel 17 lid 6 is door nieuwe wetgeving niet meer uitvoerbaar. Uiteraard blijft de administratie wel rekening houden met de indeling.

algemeenSecretariaat: E. van Zon
P. van Anrooylaan 15
6952  CW  Dieren
Tel.: 0313-421421
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De afdeling Oost Gelderland houdt twee keer per jaar een ledenmiddag - of avond.

De avonden van Oost-Gelderland worden gehouden bij café zaal Teunissen, Hoofdstraat 2, 7035 AK, Kilder

De afdeling Oost-Gelderland heeft geen maandelijkse activiteiten.
Wenst u meer informatie of wilt u zich aanmelden als afdelingslid, neemt u dan contact op met Ed van Zon 06 - 5715 7193 of René Kampscheur 06 - 5577 3268

 

Secretariaat: L.A.J. Jansen
Kromstraat 183, 5345 AC Oss
Tel. 0412-642844
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De avonden van de afdeling Oost Brabant worden gehouden in: café - zaal Wittenberg, Oude Molenstraat 10, 5342 GC, Oss

Donderdagavond 16 januari houden wij onze jaarvergadering. Aansluitend wordt een presentatie gehouden door onze secretaris. Het betreft een presentatie m.b.t. te kennen vogels op basis van het besluit houders van dieren.

De volgende punten staan op de agenda:
1) Opening door de voorzitter
2) Mededelingen en ingekomen stukken
3) Jaarverslag 2019 van de secretaris
4) Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 door de penningmeester
5) Verslag kascommissie
6) Bestuursverkiezing (aftredend en herkiesbaar de penningmeester – Jo van Lieverlooij)
7) Aantal leden in de nabije toekomst, wat staat ons te wachten?
8) Rondvraag
9) Presentatie over te kennen vogels n.a.v. het besluit houders van dieren

Het bestuur van de OBPS vraagt alle leden om zich kandidaat te stellen voor een functie in het bestuur. Als je interesse hebt in een bestuursfunctie kan je dit doorgeven aan de secretaris tot uiterlijk zondag 6 januari 2020. Bij meerdere kandidaten vindt uiteraard een stemming plaats.

Deze avond is alleen toegankelijk voor leden van onze afdeling en leden van het bondsbestuur van de PS.

Nieuwsgierig naar de overige lezingen/evenementen in 2020? Kijkt u dan ook eens op onze website www.obps.nl

 

 

 Eerste cijfers van de postcode - o.a. de plaatsen - afdeling die uw belangen behartigd

10

Amsterdam

Noord-Holland

11

Volendam, Zwanenburg, Amstelveen

Noord-Holland

12

Hilversum, Laren, Huizen

Noord-Holland

13

Almere, Weesp

Noord-Holland

14

Bussum, Uithoorn, Purmerend

Noord-Holland

15

Zaandam, Wormerveer

Noord-Holland

16

Enkhuizen, Hoorn

Noord-Holland

17

Heerhugowaard, Schagen, Den Helder

Noord-Holland

18

Alkmaar

Noord-Holland

19

Castricum, Beverwijk, IJmuiden

Noord-Holland

20

Haarlem

Noord-Holland

21

Heemstede, Hoofddorp, Lisse

Zuid-Holland

22

Noordwijk, Wassenaar, Voorschoten, Rijswijk, Katwijk ZH, Leidschendam, Voorburg

Zuid-Holland

23

Leiden

Zuid-Holland

24

Alphen aan de Rijn

Zuid-Holland

25

‘s Gravenhage

Zuid-Holland

26

Delft, Naaldwijk, Monster

Zuid-Holland

27

Zoetermeer, Waddinxveen

Zuid-Holland

28

Gouda

Zuid-Holland

29

Capelle aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel, Ridderkerk, Alblasserdam

Zuid-Holland

30

Rotterdam

Zuid-Holland

31

Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoogvliet

Zuid-Holland

32

Spijkenisse, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland, Middelharnis

Zuid-Holland

33

Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht

Zuid-Holland

34

IJsselstein, Nieuwegein, Woerden

Zuid-Holland

35

Utrecht

Zuid-Holland

36

Maarssen

Zuid-Holland

37

Zeist, Baarn, Bilthoven, Soest, Barneveld

Oost-Gelderland

38

Amersfoort, Harderwijk, Nijkerk

Oost-Gelderland

39

Veenendaal, Doorn, Driebergen

Oost-Gelderland

40

Tiel

Oost-Gelderland

41

Culemborg, Leerdam

Zuid-Holland

42

Gorinchem

West-Brabant

43

Zierikzee, Middelburg, Vlissingen

West-Brabant

44

Goes

West-Brabant

45

Oostburg, Terneuzen, Hulst

West-Brabant

46

Bergen op Zoom

West-Brabant

47

Roosendaal

West-Brabant

48

Breda

West-Brabant

49

Oosterhout

West-Brabant

50

Tilburg

West-Brabant

51

Waalwijk

West-Brabant

52

’s Hertogenbosch, Vught

Oost-Brabant

53

Zaltbommel, Oss

Oost-Brabant

54

Uden, Veghel

Oost-Brabant

55

Veldhoven, Valkenswaard

Oost-Brabant

56

Eindhoven

Oost-Brabant

57

Helmond, Deurne

Oost-Brabant

58

Venray

Noord- en midden Limburg

59

Venlo

Noord- en midden Limburg

60

Weert, Roermond

Noord- en midden Limburg

61

Sittard, Geleen

Limburg zuid

62

Maastricht

Limburg zuid

63

Heerlen

Limburg zuid

64

Brunssum, Kerkrade

Limburg zuid

65

Nijmegen

Noord- en midden Limburg

66

Wijchen, Elst

Oost-Brabant

67

Wageningen, Ede

Oost-Gelderland

68

Arnhem

Oost-Gelderland

69

Zevenaar

Oost-Gelderland

70

Doetinchem

Oost-Gelderland

71

Winterswijk

Oost-Gelderland

72

Zutphen

Oost-Gelderland

73

Apeldoorn

Oost-Gelderland

74

Deventer

Twente

75

Enschede

Twente

76

Almelo

Twente

77

Dedemsvaart, Coevorden

Twente

78

Emmen

Drenthe

79

Hoogeveen, Meppel

Drenthe

80

Zwolle, Nunspeet

Twente

81

Raalte, Epe

Twente

82

Lelystad, Kampen

Friesland

83

Emmeloord, Steenwijk

Friesland

84

Gorredijk, Heereveen

Friesland

85

Joure

Friesland

86

Sneek

Friesland

87

Bolsward

Friesland

88

Franeker

Friesland

89

Leeuwarden

Friesland

90

Grouw, Berlikum

Friesland

91

Dokkum

Friesland

92

Drachten

Friesland

93

Roden

Drenthe

94

Assen

Drenthe

95

Stadskanaal

Drenthe

96

Hoogezand

Drenthe

97

Groningen

Drenthe

98

Aduard

Drenthe

99

Appingedam

Drenthe

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.