afd. Noord- en Midden Limburg
Contributie 2020 betalen
Contributie 2020 betalen

Secretariaat: H. Mooren
Keulsebaan 24, 5758 AC Neerkant
Tel.: 077-4662804
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De avonden van de afdeling Noord en midden Limburg worden gehouden in: Party Restaurant de Houbereij, Kerkstraat 68-70, 5981 CH, Panningen

Dinsdag 21 januari hebben wij onze jaarvergadering. Namens het gehele bestuur wensen wij u en uw gezinsleden een goed en vooral gezond 2020, met heel veel succes met de vogels. Voor alle aanwezige leden staat er zoals vorige jaren een lekker stukje vlaai klaar en ontvang je de eerste consumptie van de vereniging!

Agenda Jaarvergadering 21 januari 2020
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Rubriek Te koop/gevraagd/ruilen
4. Notulen vorige vergadering
5. Jaarverslag secretaris over 2019
6. Verslag kascontrolecommissie. Jos Reither (nu aftredend), Hans Lenders (2021 aftredend), Henny Kater (2022 aftredend) en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
7. Financieel jaarverslag penningmeester
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Huub Pijpers
Na de Algemenen Ledenvergadering van 15 oktober 2019 hebben Herman Janssen en Hugo Mooren aangegeven te stoppen met hun bestuursfunctie per 21 januari 2020.
De volgende leden hebben zich verkiesbaar gesteld voor een bestuursfunctie met aangegeven functie:
Math Lemmens (voorzitter), Sjoerd Zwart (secretaris), Jos Reither (penningmeester), Koos Niessen (algemene zaken)
9.  Indien er nog voldoende tijd over is zal bestuur één dvd draaien met als titel “World of Parrots” deel 3. (Het is een serie van 4 dvd’s uit Australië.)
10.Rondvraag
11.Sluiting

.

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.