afd. Twente
Contributie 2022 betalen
Contributie 2021 betalen

Secretariaat: B. Leushuis
Oldenzaalsestraat 39, 7551 AN  Hengelo
Tel: 074-2919 937 of 06-1309 6040
E-mail:
www.ps-twente.nl

De avonden van de afdeling Twente worden gehouden in: Buurthuis ’t Lansink Twijnstraat 6-8, 7553 BS, Hengelo

Nadat we anderhalf jaar geen activiteiten  konden en mochten organiseren, pakken we dan nu de draad weer op.
Normaal is de maand maart de maand van de jaarvergadering, maar door corona hebben wij dit verplaatst naar oktober. Wij willen u dan ook hiervoor uitnodigen om op donderdag 28 oktober op onze jaarvergadering aanwezig te zijn.
Ook willen wij u informeren over de ontwikkeling en de structuur van de Parkieten Sociëteit waarin wij op korte termijn belangrijke beslissingen moeten nemen. Mogelijk zullen er bondbestuursleden aanwezig zijn om, indien gewenst, meer uitleg te geven.

Agenda jaarvergadering:
1    Opening
2    Mededelingen
3    Ingekomen stukken
4    Notulen vorige jaarvergadering
5    Verslag secretaris
6    Verslag kascontrole
7    Verkiezing kascontrole
8    Verslag penningmeester
9    Pauze
10  Jubilarissen
11  Show 2021
12  WVTTK
13  Rondvraag
14  Sluiting

Afdelingsbijdrage.
Hierbij willen wij de afdelingsbijdrage graag onder uw aandacht brengen.
Wij willen degenen waarvan wij de afdelingsbijdrage nog niet hebben ontvangen, alsnog vragen deze te voldoen. Wij hopen dat iedereen z.s.m. de bijdrage van € 10.- overmaakt op rekening van de Afdeling Twente of machtigen via de mail/site. Ons IBAN nummer is NL46 RABO 0102034788.
Met deze bijdrage kunt u laten zien dat u de afdeling een warm hart toe draagt en onze activiteiten ondersteunt en kunnen wij een actieve vereniging blijven.
Het machtigingsformulier vindt u op www.ps-twente.nl  in het hoofdmenu onder het kopje formulieren.

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er enige pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proefmagazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.