cites A fotoreeks

CITES-verordeningen

Het CITES-verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna) is een internationale overeenkomst, die in 1974 werd gesloten. Het doel van het CITES-verdrag is het uitsterven van dier- plantensoorten als gevolg van de handel in de soorten te voorkomen. Op Europees niveau is verdrag vertaald in CITES-verordeningen: de CITES-basisverordening en de CITES-uitvoeringsverordening. Deze verordeningen haken aan op de Flora- en faunawet. Voor meer informatie: rijksoverheid en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.