magazine informatie
Contributie 2022 betalen
Contributie 2022 betalen

Leden krijgen het Magazine 11 keer per jaar in hun brievenbus. Wordt u ook lid?

Aanvang van een lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in op 1 januari doch niet voordat de betaling is ontvangen. Het loopt tot 1 januari van het volgende jaar.
Gemiste magazines van het lopende jaar worden uiteraard wel nagestuurd.

Opzegging van het lidmaatschap

Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk of via een e-mail gedaan worden. Opzeggen moet voor de 10e oktober van het lopende jaar ingediend worden in verband met de automatische incasso van midden oktober.

Opzegging alleen sturen aan: Administratie PS, Springendalhoek 52 7546 GD ENSCHEDE of per e-mail:

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er enige pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proefmagazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.