PS informatie
Contributie 2022 betalen
Contributie 2022 betalen

De Parkieten Sociëteit is de Algemene Bond van liefhebbers van Parkieten en Papegaaiachtigen.

Door de leden van de Parkieten Sociëteit worden alle soorten kromsnavels zoals kleine en grote parkieten, kaketoes, dwerg- en grote papegaaien, etc. gehouden. In de loop der jaren is de Parkieten Sociëteit uitgegroeid tot de grootste kromsnavelbond van het Nederlandstalig gebied. Aan het hoofd van de Parkieten Sociëteit staat een hoofdbestuur bijgestaan door regionale afdelingsbesturen.

Ons Magazine geeft een mooi beeld van onze hobby, 11 keer per jaar valt deze bij u in de brievenbus.

De heer Ed Ruhof is erelid van de Parkieten Sociëteit.

algemeen"Parkieten Sociëteit", Bond van liefhebbers van parkiet- en papegaaiachtigen.

 Opgericht 24 juni 1967

Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Arnhem onder nummer 40121588

Magazine ISSN 0166-8854

Bankrekeningnummer NL56INGB0001882073 (ING-bank) tnv Parkieten Sociëteit

IBAN = NL56INGB 0001882073

BIC = INGBNL2A

 

Contact, zie de hoofdbestuursleden.

 

Wellicht heeft u op een brief of ringenpakket een Parkieten Sociëteit postzegel gezien.
Deze zegels gebruiken wij om een persoonlijke uitstraling aan onze post te geven.

De volgende postzegels zijn in gebruik  of in gebruik geweest.

    Voor Nederland uitgegeven vanaf 2015

Voor Nederland uitgegeven in 2017 oplage 2.300 stuks. Zijn allen verbruikt

Voor Nederland uitgegeven in 2018 oplage van 2.300 stuks. Zijn alle verbruikt.

Voor internationaal gebruik vanaf 2015 oplage 150 stuks. Zijn allen verbruikt.

Voor internationaal gebruik vanaf 2017 oplage 150 stuks. Zijn alle verbruikt.

De postzegel in gebruik vanaf 2019 tot februari 2021.

De internationale zegel die is gebruikt in 2019 en begin 2020.

De postzegel die in december 2020 in gebruik is genomen. De oplage is 2.400 stuks

De internationale postzegel die in gebruik is vanaf december 2020. De oplage is 150 stuks.

2022NL resize Nederland 2022 in gebruik vanaf december 2021. De oplage is 2.400 stuks

2022internationaal resize Internationaal 2022 in gebruik vanaf januari 2022. De oplage is 125 stuks.

 

 

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er enige pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proefmagazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.