van de bestuurstafel
Contributie 2019 betalen
Contributie 2019 betalen

Bestuurstafel april 2019

Op 9 maart jl. heeft in Arnhem de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. Deze is door alle afdelingen bezocht, op één na. In totaal waren er buiten de bondsbestuursleden 19 afdelingsbestuurders aanwezig. Vanaf 16.00 uur was de kascontrolecommissie al aan het werk met het steekproefsgewijs doorlopen van de financiële administratie. Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering en werd de agenda zonder aanpassing aangenomen. De belangrijkste punten willen wij hier met u delen. De kascontrole was zeer tevreden en onder de indruk van uitvoering van de financiële administratie. De vergadering heeft de penningmeester dan ook unaniem gedechargeerd waarna een nieuw kascontrolelid werd gekozen.
De vergadering is akkoord gegaan met het voorstel van het bondsbestuur om de contributie voor 2020 onveranderd te laten. Helaas moet door een stijging van de inkoopprijs, de ringenprijs voor de ringen van 2020 wel iets worden verhoogd.
De heren Rönitz en Wierda zijn door de vergadering herkozen voor een periode van drie jaar. Bestuurkandidaat Alfred Echten is onder applaus gekozen en toegetreden tot het bondsbestuur. Na de behandeling van de afdelingsvragen is de vergadering gesloten.

Bij de afdelingsvragen was een vraag van de afdeling Brabant Oost omtrent de cursus die gevolgd zou moeten worden, betreffende dierverzorging. Op deze vraag heeft Mario Schöpgens (wetgeving) een uitgebreid antwoord gegeven. Omdat het te ver gaat dat antwoord hier in haar geheel weer te geven, verwijzen wij naar onze website onder de kop PS Informatie, klikken op “van de bestuurstafel”, vervolgens kunt u de vraag en het antwoord in het geheel lezen. Verder verwijzen wij voor dit onderwerp naar de site van de RVO.

Nadat in februari een extra vergadering in Noord Holland is gehouden, om te bespreken of en hoe de afdeling verder kon, kan nu gemeld worden dat er een doorgang in de activiteiten zal zijn. Het bondsbestuur is bijzonder verheugd dat er toch nog een doorstart wordt gemaakt en zal, waar nodig en mogelijk, een helpende hand toereiken (maar dat geldt natuurlijk voor iedere afdeling).
In het algemeen wil het bondsbestuur iedereen oproepen om eens naar een afdelingsavond te gaan, om daar de gezelligheid en leerzaamheid te proeven. Kijk ook eens of u de afdeling een helpende hand kunt geven door bijvoorbeeld het bestuur te versterken of te ondersteunen. Zonder bestuur is er geen afdeling en het is best leuk om te doen.

Voor het afstuderen is Emiel Schroien bezig met een onderzoek naar het kopen van papegaaienvoer door particulieren op de Nederlandse en Belgische markt. Om tot goede inzichten te komen heeft hij een enquête opgesteld. https://www.survio.com/survey/d/R6I9D5U8A5T5V7M4D
Help hem alstublieft.

We hebben voor een afstudeerproject een verzoek gekregen voor het plaatsen van een oproep om een vragenlijst over papegaaienvoer in te vullen. De link naar die vragenlijst staat op onze site en facebookpagina. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Hiermee kunt u dhr. Emiel Schroijen helpen zijn afstudeerproject te laten slagen. Het gaat om een onderzoek voor Nederlandse en Belgische papegaaienhouders.

Wij wensen u wederom veel kijk en leesplezier met dit magazine.
Heeft u een keer het magazine niet op dinsdag ontvangen, wacht dan even of het later in de week nog bezorgd wordt. Is het er zaterdagavond nog niet, meldt het dan bij ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij sturen u zo snel mogelijk het magazine na. Helaas hebben wij geen invloed op de betrouwbaarheid van uw postbezorger maar zullen er alles aan doen om het magazine op tijd bij u op de mat te laten vallen.
Het volgende magazine verschijnt begin mei.


Bondsbestuur
Parkieten Sociëteit

Uw vraag:
Wat is er nu precies bekend over het verplicht moeten volgen van een cursus n.a.v. “Het besluit houders van dieren”?  Onze leden blijven, terecht vragen stellen. Er zijn verschillende aanbieders op de markt. Echter het ziet er naar uit dat nergens is vastgelegd aan welke voorwaarden de cursus moet voldoen. Als je een dergelijke cursus hebt gevolgd, voldoe je dan aan de wet?? Verder zal de definitie van “commercieel houden van vogels” waarschijnlijk toch van toepassing zijn op nagenoeg alle vogelhouders, ook die in de hobbysfeer. Graag een toelichting!

Antwoord:
Bedrijfsmatig huisdieren houden:
Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van uw dieren. U moet zich houden aan regels voor huisvesting en verzorging. Dierenmishandeling en verwaarlozing zijn verboden. Dit is ook zo als u bedrijfsmatig huisdieren opvangt, fokt, aflevert en verhandelt. Het gaat om zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen. De regels waar houders aan moeten voldoen staan in het Besluit houders van dieren. Dit besluit valt onder de Wet dieren.

Bedrijfsmatig:
U bent bedrijfsmatig bezig als u de activiteiten met huisdieren met een zekere omvang en regelmaat uitoefent. In de meeste gevallen is dit wel duidelijk zoals bij een dierenspeciaalzaak of een dierenpension. Is het minder duidelijk, dan zijn er indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. Deze indicaties hoeven niet allemaal van toepassing te zijn om iets al bedrijfsmatig te beschouwen. De indicaties zijn:
1. U fokt niet om de dieren zelf te houden als huisdier en ook niet voor uw familie en vrienden.
2. U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
3. U vangt de dieren op tegen een vergoeding en u plaatst hiervoor advertenties.
4. U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of het fokken van de dieren.
5. U bent geregistreerd bij de Kamer van koophandel of u heeft een btw-nummer.
6. U adverteert.
7. U oefent de activiteiten uit om winst te maken.
Bewijs van vakbekwaamheid;
Is er sprake van bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren? Dan heeft de beheerder van de inrichting een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Bij een tentoonstelling, beurs of markt waar bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden, zorgt de organisator dat er iemand met een bewijs van vakbekwaamheid aanwezig is. Er gelden overgangstermijnen.
Overgangstermijnen:
Bent u beheerder van een voor 1 juli 2014 bestaande inrichting met andere huisdieren dan honden
en katten, dan heeft u tot 1 juli 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid te krijgen.
Bent u na 1 juli 2014 gestart met bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren (geen honden of katten), dan is er vanaf 1 juli 2016 een beheerder met een bewijs van vakbekwaamheid aanwezig. U stuurt het bewijs van vakbekwaamheid op zodra u dit heeft.

Controle en handhaving:
Met de op deze pagina genoemde indicaties en het richtsnoer van het aantal dieren beoordeelt u zelf of u wordt gezien als bedrijfsmatig houder van dieren. Bij een controle moet u, als u van mening bent hobbymatig bezig te zijn, zelf aannemelijk maken bij de inspecteur dat er geen sprake is van bedrijfsmatig handelen.


Eisen bewijs van vakbekwaamheid:
Een certificaat of diploma van een onderwijsinstelling, die door de Wet Educatie en beroepsonderwijs is erkend, voldoet als bewijs van vakbekwaamheid. Op zo’n diploma of certificaat en/of bijbehorende cijferlijst moet specifiek de diergroep(en) vermeld zijn waarvoor u examen heeft gedaan.
Het erkende bewijs van vakbekwaamheid op basis van het Honden- en kattenbesluit 1999, zoals dat gold vóór 1 juli 2014, geldt als bewijs van vakbekwaamheid voor honden en katten.
Diploma’s en certificaten van vóór 1 juli 2014 gelden niet als bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroepen vogels, herpeten, vissen en overige zoogdieren. Vanaf die datum gelden pas de eisen voor vakbekwaamheid voor deze diergroepen. De eisen voor deze diergroepen worden ook pas vanaf deze datum specifiek geëxamineerd.
Informeer bij de opleider of zij opleidingen aanbieden die recht geven op een bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep die u bedrijfsmatig houdt.
Op dit moment zijn bij ons de volgende opleidingen bekend:
* het Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld, voor Honden en katten, Overige zoogdieren, Reptielen en amfibieën, Vissen en Vogels
* het Huisdier Kennis Instituut, voor Honden en katten, Overige zoogdieren, Reptielen en amfibieën (Herpeten), Vissen en Vogels
* LOI, voor honden en katten
_____________________________________________Bron: site RVO_________________________

Ten aanzien van “controle en handhaving” een kleine kanttekening:

@Er is geen eenduidige criteria waarop door de inspecteur[s] van de NVWA beoordeeld wordt.

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.