van de bestuurstafel
Contributie 2022 betalen
Contributie 2021 betalen

Bestuurstafel juli aug 2021

In mei stond er een artikel over de vulkaanramp op Sint Vincent in ons magazine. Afgelopen maand heeft u kunnen lezen dat ACTP drie scheepscontainers met drinkwater naar het eiland stuurt. Op de oproep om een donatie te geven voor een reddingproject voor de koningsamazone, is boven verwachting goed gereageerd. In totaal is er een bedrag van €1050,00 overgemaakt. Onder de donaties zat een zeer gulle gift van maar liefst €500,00. Hartelijke dank daarvoor. In een persoonlijk bericht hebben wij Martin Guth (ACTP) op de hoogte gebracht van de donaties en hij bedankt de Parkieten Sociëteit voor de aandacht in ons magazine en de gulle giften van onze lezers.

Juni begon op de social media met een explosie aan emoties toen bekend werd dat het amendement dat dieren hun natuurlijk gedrag moeten kunnen bezigen, was aangenomen. Allerhande speculatie over het einde van onze hobby vlogen over facebook en iedereen leek er wel een mening over te hebben. Dat dit er aan zat te komen was niet nieuw alleen iedereen had gedacht dat het zo’n vaart niet zou lopen. Gelukkig is dat ook een klein beetje zo. Er is nog voldoende opening om invulling te geven aan hoe het e.e.a. uitgevoerd moet worden. Hiervoor hebben de grootste dierenorganisaties zich verenigd en treden als één blok op richting de politiek. De Parkieten Sociëteit is druk bezig met het opstellen van een gids voor goede praktijken waarin omschreven wordt wat er van ons maar ook van de overheid verwacht wordt. Welzijn en ethiek worden steeds vaker onder een loep bekeken en daar is niets mis aan. Wij zijn naar onze dieren toe verplicht er goed voor te zorgen en ze als levende wezend te behandelen. Dat was al zo en dat blijft ook zo. Het enige is dat het nu per wet geregeld gaat worden.

Wij realiseren ons dat we langzamerhand allemaal de buik vol hebben van alle corona maatregelen. Gelukkig gaan de cijfers over besmettingsgevallen in een ras tempo naar beneden en mogen we al weer wat vrijer bewegen. Tevens heeft een groot deel van de Nederlanders zich al laten inenten wat de versoepelingen alleen maar kan versnellen. Wij hopen oprecht dat na de zomer onze afdelingen weer hun normale bezigheden kunnen gaan oppakken.
Het bondsbestuur heeft de ALV voor dit jaar doorgeschoven naar november omdat wij er niet zeker van waren of dat al eerder mogelijk zou zijn. Heeft u iets te melden of te vragen aan het bondsbestuur dan kunt u dat tot midden oktober kenbaar maken aan uw afdelingsbestuur.  

Heeft u zelf een keer iets te melden waarvan u denkt dat het interessant genoeg is voor het magazine, neem dan gerust contact op met de redactieraad. Er is geen garantie dat het ook daadwerkelijk geplaatst wordt.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met dit leerzame magazine.
Het volgende magazine komt omstreeks 6 juli uit.

Wij wensen u allen een goede zomer en een prettige vakantie.
Bondsbestuur Parkieten Sociëteit.

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er enige pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proefmagazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.