van de bestuurstafel
Contributie 2020 betalen
Contributie 2020 betalen

Bestuurstafel september 2020

Wat hebben we moeten afzien. Eerst hield corona ons in de tang en toen de warme periode begin augustus. Wij hopen dat u dit allemaal in goede gezondheid heeft doorstaan.
Nu maar hopen dat het ook allemaal onder controle blijft en dat er niet opnieuw een uitbraak komt. Als we ons allemaal houden aan de richtlijnen moet het weer de goede kant op gaan.

Wat hebben we moeten afzien. Eerst hield corona ons in de tang en toen de warme periode begin augustus. Wij hopen dat u dit allemaal in goede gezondheid heeft doorstaan.
Nu maar hopen dat het ook allemaal onder controle blijft en dat er niet opnieuw een uitbraak komt. Als we ons allemaal houden aan de richtlijnen moet het weer de goede kant op gaan.

De afdelingen starten ook voorzichtig hun activiteiten weer op. Natuurlijk houden zij zich aan de beperkingen die er in den lande nog gelden en zullen geen risico’s nemen bij het organiseren van een contactavond. Achterin het magazine kunt u bij het sociëteitsnieuws lezen welke afdelingen weer zijn gestart. Staat er bij uw afdeling niets dan kunt u natuurlijk altijd bij het afdelingssecretariaat navragen wanneer er weer wordt gestart.

Eind juni is de Algemene Leden Vergadering gehouden. Hier heeft de bond de jaarcijfers gepresenteerd en een begroting voor het lopende jaar voorgelegd. Alle zaken met betrekking tot de financiën van de bond zijn door de kascontrolecommissie doorgenomen en zij hebben de vergadering geadviseerd om het bestuur decharge te verlenen. Dit werd onder applaus van de aanwezigen bekrachtigd. Tevens werd onder applaus voorzitter Anton Schreuders herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar.

Een belangrijk punt op de agenda is de contributie. Zoals u wellicht niet ontgaan zal zijn, heeft er aan het begin van 2020 een fusie plaatsgevonden tussen SANDD en POST NL. De Parkieten Sociëteit heeft de magazines altijd via SANDD laten bezorgen voor een vast tarief. Na de fusie is dit tarief door POST NL behoorlijk naar boven bijgesteld. Voor u is van belang dat wij, ondanks die verhoging, van mening zijn de contributie niet te hoeven verhogen. Het positieve van de fusie is dat wij dit jaar veel minder berichten krijgen van het niet ontvangen van het magazine.

Op 1 augustus heeft onze ringencommissaris de ringenbestelling voor 2021 opengezet. U kunt dus weer via de ringensite bestellingen opgeven voor uw ringen voor 2021. De ringen zullen vanaf 1 oktober worden geleverd, met uitzonderging van de CITES-ringen die vanaf 1 januari worden opgestuurd.
Bestel op tijd uw ringen en wacht niet tot er al bijna jongen in het blok liggen, want dan bent u echt te laat.

In mei hebben alle leden in Nederland een handleiding over de zogenaamde lijst B-dieren ontvangen. Mr. E. (Erna) Philippi-Gho waarmee wij regelmatig in contact zijn, vroeg zich af of er naar aanleiding van die handleiding nog vragen zijn. Zij wil deze graag beantwoorden via het magazine. Heeft u vragen stuur deze dan voor 30 september naar:  ; of naar het postadres: Parkieten Sociëteit, Kerkstraat 39a, 7151 BV EIBERGEN. Wij zullen ervoor zorgen dat ze worden doorgestuurd en in het magazine van november en/of december worden gepubliceerd.

Heeft u zelf een keer iets te melden waarvan u denkt dat het interessant genoeg is voor het magazine, neemt u dan gerust contact op met de redactieraad.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met dit leerzame magazine. Het volgende magazine komt omstreeks 6 oktober uit.

Bondsbestuur Parkieten Sociëteit

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.