van de bestuurstafel
Contributie 2022 betalen
Contributie 2021 betalen

Bestuurstafel oktober 2021

Vrijdag 10 september heeft er, op verzoek van de afdelingsbesturen van enkele afdelingen, een extra ALV plaatsgevonden. De aanleiding hiervoor was de herstructurering van de bond, zoals wij die afgelopen maand ook in het magazine aan u hebben voorgedragen. Het bondsbestuur is al sinds januari 2020 met deze structuurwijziging aan de slag, en heeft de afdelingsbesturen hiervan destijds al op de hoogte gebracht. Tijdens de ALV van juni 2020 hebben de afdelingen groen licht gegeven aan het bondsbestuur, om verder te onderzoeken wat het allemaal gaat omvatten. Daarop zijn door een notaris in concept nieuwe statuten geschreven, die aan de afdelingsbesturen zijn voorgelegd. Omdat er een aantal vragen voort zijn gekomen uit het concept, en omdat het al lang geleden was dat er een update vanuit het bondsbestuur is geweest, is de extra ALV in haar geheel geweid aan de plannen voor de wijziging van structuur van de Parkieten Sociëteit. Helaas waren de afdelingen Limburg Zuid en Friesland verhinderd om aanwezig te zijn.

Er is afgesproken om nu via de contactavonden de achterban, u dus, te informeren en te raadplegen. Hierbij zal ook een afvaardiging van het bondsbestuur aanwezig zijn. Tijdens de reguliere ALV, die op 26 november gehouden gaat worden, komt het voorstel in stemming. Uiteraard kunnen er nog op- en aanmerkingen verwerkt worden. Voor u als lezer en ringenbesteller verandert er niets. Lees het afdelingsnieuws wanneer uw afdeling de ‘info-avond’ gepland heeft. Op de site van de Parkieten Sociëteit kunt u een overzichtskaart vinden bij welke afdeling u bent ingedeeld. Gebruik daarvoor de eerste twee cijfers van uw postcode. De structuurwijziging is voor de bond belangrijk om meer toekomstbestendig te worden en te blijven. Er verandert qua dagelijkse gang van zaken bijna niets ten opzichte van nu. Op 10 september hebben de afdelingsbesturen wederom positief op onze plannen gereageerd.

In oktober maakt onze penningmeester traditiegetrouw werk van het innen van de contributie voor het komende jaar. Heeft u een machtiging afgegeven dan zal het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening worden afgeschreven en hoeft u verder niets te doen. Degene die handmatig de contributie wil overmaken, zal middels een brief of e-mail het verzoek krijgen om de betaling te verzorgen. Wacht niet tot het einde van het jaar want wij moeten al die betalingen ook nog verwerken, zodat u in januari weer keurig op tijd uw magazine ontvangt.

Dat de nieuwe ringen voor 2022 al besteld kunnen worden, is gelukkig bij velen niet onopgemerkt gebleven. De bestellingen lopen binnen en de uitlevering van de eerste bestellingen zijn reeds gedaan. De ringen voor de CITES bijlage A vogels mogen echter pas na 1 januari 2022 verstuurd worden.  

Heeft u zelf een keer iets te melden waarvan u denkt dat het interessant genoeg is voor het magazine, neemt u dan gerust contact op met de redactieraad. Er is geen garantie dat het ook daadwerkelijk geplaatst wordt.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met dit leerzame magazine. Het volgende magazine komt voor 10 november uit.

Wij wensen u allen een goede zomer en een prettige vakantie.
Bondsbestuur Parkieten Sociëteit.

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er enige pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proefmagazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.