van de bestuurstafel
Contributie 2020 betalen
Contributie 2020 betalen

Bestuurstafel januari 2020

Hoewel de kans groot is dat u dit al voor de jaarwisseling leest, willen wij u toch al vast een heel gezond en succesvol 2020 toewensen.
Dit magazine zou normalerwijs op de eerste dinsdag in 2020 op uw deurmat vallen. Met onze stand zullen wij aanwezig zijn op ‘Vogel 2020’ in Zwolle, daarom hebben wij gemeend het magazine iets eerder te moeten laten bezorgen zodat wij u nogmaals aan dit evenement kunnen herinneren. U kunt ons en ‘Vogel 2020’ bezoeken van 2 t/m 5 januari, Rieteweg 4, Zwolle.

De CITES (1)- en Europese vogelringen voor kweekjaar 2020 worden nu geregistreerd en aan de bestellers gestuurd. Denkt u er aan dat u voor beschermde vogels vanaf 1 januari uitsluitend ringen van kweekjaar 2020 mag gebruiken.

Terugkijkend naar 2019 kunnen wij op enkele vlakken zeggen dat het een jaar was met vele gezichten. We kijken niet meer vreemd op wanneer er vanuit Den Haag weer nieuwe Europese en landelijke regels worden gepresenteerd. Gelukkig worden die meestal later weer afgezwakt. Eén ding is zeker, we zullen nog beter bij moeten gaan houden waar onze vogels vandaan komen en waar ze naar toe gaan. Hiervoor moet gebruik gemaakt gaan worden van een overdrachtsformulier. Over hoe dat er uit moet gaan zien, zullen wij u middels het magazine en website informeren. Wellicht ten overvloede, u heeft voor veel soorten nu al een administratieplicht.

Helaas hebben wij het afgelopen jaar niet alleen afscheid moeten nemen van een aantal mensen die veel voor onze hobby hebben betekend maar ook van mensen die op de achtergrond belangrijk zijn geweest. Het zal u ook opgemerkt zijn dat de vergrijzing binnen onze hobby steeds groter wordt. Er komen gelukkig nog altijd nieuwe leden bij maar ook deze nieuwe leden zijn veelal de leeftijd van 50 jaar gepasseerd. Kent u (jonge)vogelliefhebbers die nog geen lid zijn? Probeer ze warm te krijgen voor een lidmaatschap.

Nog een nieuwtje betreft het boekenfonds; voor bestellingen naar het buitenland hebben we een aanbieder met een gunstiger portotarief kunnen vinden. Daar waar het voorheen € 19,00 koste, betaalt men nu nog slechts € 9,00.

Voor het komende jaar gaan wij onverdroten ons best doen om een mooi en interessant magazine voor u te maken. Heeft u iets te melden of heeft u een suggestie voor een bepaald onderwerp, laat het ons dan weten. Uiteraard blijven wij ook de wet- en regelgeving goed in de gaten houden en zullen wij u zo spoedig mogelijk van eventuele wijzigingen op de hoogte stellen. Mocht u iets meemaken op het gebied van wet- en regelgeving binnen onze hobby, laat dit dan alstublieft ook aan ons weten.

Bondsbestuur
Parkieten Sociëteit

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.