van de bestuurstafel
Contributie 2022 betalen
Contributie 2021 betalen

Bestuurstafel februari 2021

Op dit moment is er niet zoveel nieuws te melden. Alle evenementen die normaal aan het einde of het begin van een jaar gehouden worden, konden door de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Wanneer het een en ander weer opgestart kan worden, is een vraag waar niemand een antwoord op kan geven. Het zou mooi zijn als we met het begin van het voorjaar weer onze normale gang van zaken zouden kunnen oppakken.

In de eerste helft van het jaar zijn wij gewend om de jubilarissen te huldigen. Het liefst doen we dat in de vertrouwde omgeving van de afdelingsbijeenkomst. Helaas weten wij, gezien de omstandigheden, niet wanneer we een afdelingsbezoek kunnen inplannen. We willen alle jubilarissen in de eerste helft van het jaar gehuldigd hebben, dus is met de afdelingsbesturen gecommuniceerd om dit jaar de betreffende mensen geen uitnodiging te sturen voor een bezoek aan de afdelingsavond. De jubilarissen kunnen hun aandenken voor juni per post van de Parkieten Sociëteit verwachten. Niet erg persoonlijk en het geniet ook niet onze voorkeur, maar het kan dit jaar niet anders.

Af en toe wordt een magazine niet bezorgd. In enkele gevallen komt het dan zonder vermelding van reden retour. Een andere keer wordt als reden aangegeven dat de geadresseerde niet meer woonachtig is op het adres of is de post geweigerd. Graag willen wij de bezorging van het magazine bij u uitleggen. In het verleden hebben we de bezorging zo kunnen regelen dat op de eerste dinsdag van de maand bij de meeste leden het magazine werd bezorgd. Door de samenvoeging van Sandd met Post NL is daar wat verandering in gekomen. Allereerst werd het tarief behoorlijk naar boven bijgesteld. Omdat wij een redelijke hoeveelheid poststukken per maand versturen, mag je daar een korting op verwachten. Die hebben we gekregen, maar met de restrictie dat de post voor vrijdag aangeleverd moet zijn, zodat het in de week daarna kan worden bezorgd. In de praktijk komt het erop neer dat het magazine tot ongeveer de tiende van de maand in uw brievenbus kan vallen. Heeft u na die datum nog geen magazine ontvangen, dan kan worden aangenomen dat er iets is misgegaan. U kunt dan een magazine nagestuurd krijgen door een mail te sturen naar U krijgt er dan zo snel mogelijk een toegestuurd.
Om te voorkomen dat uw post wordt geretourneerd, bij bijvoorbeeld een verhuizing, willen wij u dringend adviseren om alle adresveranderingen zo snel mogelijk door te geven aan de administratie. Doe dit bij voorkeur via de mail naar  ; en ruim voor u van adres wisselt.

Heeft u uw administratie van uw vogelbestand op orde? Denk eraan dat u al uw kromsnavels in een register moeten staan, met uitzondering van de grasparkiet, valkparkiet, halsbandparkiet en Agapornis roseicollis. Het maakt niet uit welke kleur(mutatie) de vogel heeft, ze moeten er echt allemaal in staan!

Heeft u zelf een keer iets te melden waarvan u denkt dat het interessant genoeg is voor het magazine, neemt u dan gerust contact op met de redactieraad.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met dit leerzame magazine. Het volgende magazine komt voor 10 maart uit.

Bondsbestuur Parkieten Sociëteit

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er enige pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proefmagazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.