van de bestuurstafel
Contributie 2020 betalen
Contributie 2020 betalen

Ook de Parkieten Sociëteit is niet ontkomen aan de gevolgen van het coronavirus. Vanwege de opgelegde maatregelen door het RIVM moest de ledenvergadering, die in maart gehouden zou worden, afgeblazen worden. Op het moment dat dit magazine ter perse ging, was nog niet bekend wanneer de ALV wel gehouden kan worden. Uw afdelingsbestuur wordt hierover op de hoogte gehouden.
Niet alleen de ALV maar ook de afdelingsavonden werden afgelast. Hierdoor zijn de jubilarissen die aanwezig zouden zijn, nog niet gehuldigd. De jubilarissen hebben allemaal bericht gehad en worden allen opnieuw uitgenodigd. Wij hopen dat er niemand voor een dichte deur heeft gestaan.

Of het virus ook consequenties heeft voor onze vogels, is niet te zeggen. Beurzen waren tot het einde van maart afgelast en misschien heeft dat hier en daar wat problemen opgeleverd met betrekking tot het verkrijgen van voer. Verder hopen wij dat onze gevederde vrienden er gezond onder blijven.

Normaal hadden wij in dit nummer een korte impressie van de ALV besluiten met u willen delen. Indien de ALV in april gehouden kan worden, zal het niet eerder dan in mei  gepubliceerd kunnen worden.

Intussen is het voorjaar in volle omvang aangevangen en zien we rond om ons heen al weer nieuw leven tevoorschijn komen. Ook in de volière zal dat niet lang meer duren of misschien zijn er zelfs al jongen.
Op de pagina hiernaast treft u een tweede column van Mr. E. Philippi-Gho. Dit keer over de erkenning als fokker van CITES-bijlage B vogels. Deze bijlage omvat bijna alle parkieten en papegaaien. Ook u bent dus met grote waarschijnlijkheid eigenaar van vogels op deze bijlage. In deze column wordt gesproken over een overdrachtsverklaring. Dit document kunt u op onze ringenwebsite (ringen.parkietensocieteit.nl/wetgeving) vinden als pdf en WORD-bestand en van daar downloaden. Er is zowel een Nederlandstalig als een Engelstalig document beschikbaar. Let op! u mag van deze documenten uitsluitend de lege vakken invullen, de tekst mag niet worden aangepast.

De handleiding CITES Levende Bijlage B dieren is momenteel in productie en zal naar verwachting in mei naar u toe verzonden worden.

Heeft u zelf een keer iets te melden waarvan u denkt dat het interessant genoeg is voor het magazine, neemt u dan gerust contact op met de redactieraad.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met dit leerzame magazine. Het volgende magazine zal omstreeks 5 mei uitkomen.

Bondsbestuur
Parkieten Sociëteit

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.