van de bestuurstafel
Contributie 2020 betalen
Contributie 2020 betalen

Beste lezer.

Zoals ieder jaar is oktober de maand waarin wij de contributie voor het komende jaar gaan innen. Van de meeste leden hebben wij een incassomachtiging voor de contributie-inning. De incasso wordt in de tweede helft van oktober uitgevoerd. Zorg er dus voor dat er voldoende saldo op uw rekening staat. Bij de eerste incasso ronde geniet u een voordeel van € 3,00. Mocht om welke reden dan ook de incasso niet succesvol zijn dan zullen wij in december een tweede poging doen. Wij moeten voor iedere incasso handelingskosten betalen en vinden het dus rechtvaardig dat dan de korting vervalt. De contributie dient door de overige leden zelf overgemaakt te worden.

Diegene waar wij het e-mailadres van hebben krijgen een e-mail met de betaalgegevens. De mensen die geen internet hebben krijgen een brief met de betaalgegevens. Uiteraard hopen wij er op dat ook de laatste categorieën een machtiging afgeeft dit scheelt ons veel werk. Weet u niet zeker of u een machtiging heeft afgegeven dan kunt u dat bij de ledenadministratie navragen. Als u hierover contact opneemt zorg er dan voor dat u uw IBAN ook paraat heeft.

Het boekenfonds beschikt weer over prachtige kalenders voor 2020. De Papageien kalender kost € 14,90 en de Wilde Papageien kost € 18,90. Gezien het formaat van beide kalenders is het verzendtarief € 6,95 De kalenders en alle overige artikelen zijn portovrij te verkrijgen op de beurzen in Zwolle en Assen.

Voor de mensen die hun magazines opbergen in de luxe mappen bieden wij de mogelijkheid om deze vanaf november te bestellen. Wilt u een map van voorgaande jaren (vanaf 2013) dan is dit uitsluitend mogelijk bij vooruitbestelling. De mappen kunnen dan met de nieuwe mappen geproduceerd worden.

Verderop in dit magazine staat informatie over de COM show welke dit jaar in Portugal wordt gehouden. Wenst u hieraan deel te nemen dan is de volledige tekst te verkrijgen via de secretaris.

Vergeet u niet om uw ringen voor 2020 op tijd te bestellen!

Wij wensen uveel kijk en leesplezier met dit magazine.
Het volgende magazine verschijnt begin november.

Bondsbestuur
Parkieten Sociëteit

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.