van de bestuurstafel
Contributie 2021 betalen
Contributie 2021 betalen

Bestuurstafel november 2020

De laatste maanden van een jaar worden normaliter gevuld met tentoonstellingen, shows en beurzen. Dat het dit jaar allemaal anders verloopt hoeven wij u niet meer te vertellen. Ook alle shows en beurzen die door de afdelingen georganiseerd zouden worden, zijn geannuleerd. Onze collega vogelbond, de NBvV, heeft de bondsshow die in januari gehouden zou worden, ook afgeblazen. In oktober heeft de najaarsvergadering van COM Nederland plaats gevonden, waarin over de COM wereldtentoonstelling is gesproken. Deze zou in 2021 gehouden worden in Spanje, maar daar is al een streep doorgehaald. Portugal heeft aangeboden om de wedstrijd daar te houden. Tijdens het COM NL overleg is besloten dat de Nederlandse bonden met de voorbereidingen verder gaan. Of het dan ook door gaat, wordt medio december (na de sluiting van de inschrijving) beoordeeld. De gezondheid van mens en dier staan uiteraard voorop.

De ringenbestellingen voor 2021 lopen met regelmaat door en inmiddels zijn er al heel wat besteld. Vanaf nu kunt u alleen nog ringen voor 2021 bestellen. CITES ringen voor 2020 zijn nog wel te bestellen, want u mag immers alleen ringen gebruiken met het geboortejaar erop. Houd u zich hier ook aan dat kan een hoop gedoe voorkomen. U kunt CITES ringen voor 2021 al wel bestellen. Deze worden vanaf 1 januari uitgeleverd.

Inmiddels heeft de incasso voor de contributie plaatsgevonden. Evenals ieder jaar zijn er toch weer incasso’s afgewezen of teruggehaald. In het geval van foutieve rekeningnummers of tenaamstelling, vragen wij u vriendelijk zelf voor de betaling te zorgen of ons de juiste gegevens te verstrekken. De betaling dient voor 20 november binnen te zijn, om de verzending van uw januari magazine niet in gevaar te brengen.

Het bestuur is al enige tijd bezig met een voorstel om een herinrichting van de bond door te voeren. In het begin van het jaar hebben wij de afdelingsbesturen hierover geïnformeerd en gevraagd of wij met de voorbereidingen door konden gaan. Na enige scepsis bij een enkele afdeling is toch groen licht gegeven en hebben wij inmiddels concept statuten aan de afdelingen voorgelegd. Het lag in de bedoeling om in de maanden oktober, november en december alle afdelingen te bezoeken om ook de achterban te informeren. Helaas kan dat door de coronamaatregelen voorlopig niet door gaan. Zodra er weer mogelijkheden zijn voor bijeenkomsten, zullen wij een ronde langs de afdelingen gaan plannen en u uitleg geven omtrent de herinrichting om de bond beter toekomstbestendig te maken.  

Heeft u zelf een keer iets te melden waarvan u denkt dat het interessant genoeg is voor het magazine, neem dan gerust contact op met de redactieraad.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met dit leerzame magazine. Het volgende magazine komt omstreeks 3 november uit.

Bondsbestuur Parkieten Sociëteit

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.