van de bestuurstafel
Contributie 2022 betalen
Contributie 2022 betalen

Bestuurstafel jan 2022

In januari 2021 spraken wij de wens uit dat het een ander jaar zou worden als het voorgaande. Helaas is dat voor wat corona betreft niet gelukt. Toch hopen wij dat het een goed jaar voor u is geweest. Voor 2022 wensen wij u wederom veel geluk en gezondheid.

Al twee keer hebben wij gemeld dat er een ALV gehouden zou worden. Deze was ook daadwerkelijk gepland om op 26 november jl. plaats te vinden. Helaas werden er toen weer nieuwe maatregelen van kracht waardoor wij genoodzaakt waren naar een alternatief te zoeken. Een algemene leden vergadering houden op zaterdag was één van de mogelijkheden maar bleek door de minimale beschikbaarheid van de afdelingsbestuurders toch niet mogelijk. Het bondsbestuur heeft daarom besloten om een simpele digitale ALV te houden. Er waren een aantal zaken waarover gestemd moest worden. Eén van die dingen was of de afdelingen, nadat er in de afdelingsavonden overleg met de achterban is geweest, instemming konden geven aan de fusie tussen de bond en de afdelingen. Een ander punt was de bestuursverkiezing waarin Mario Schöpgens en Lammert de Groot aftredend waren. Mario was herkiesbaar maar Lammert niet. De uitslag van de stemming was op het moment van het schrijven van dit stuk nog niet bekend maar aangezien Lammert niet herkiesbaar was, is hij per 31-12-2021 afgetreden en daarmee geen bestuurslid meer. Wij bedanken Lammert voor het werk wat hij als bestuurslid, boekenfondsbeheerder en penningmeester heeft verricht. In februari kunt u op deze pagina de uitslag van de stemmingen lezen.

De contributie is helaas nog niet door eenieder voldaan. Diegene die de contributie rond de kerstdagen nog niet betaald had is door de administratie hiervan op de hoogte gesteld. Het nasturen van een magazine is relatief duur en daarom hebben de meeste van deze mensen dit januari magazine toch via de normale verzending in de bus gekregen. Dit doen wij omdat zij niet hebben opgezegd en wij er van uitgaan dat zij dus bij ons aangesloten blijven.

In december hebben wij aangekondigd dat er overdrachtsformulieren in schrijfblokvorm beschikbaar komen. Deze kunt u via het boekenfonds bestellen voor €7,50 (excl. porto) per blok á 25 stuks met doorslag. Het “hoofd” document is op wit papier en de doorslag op geel papier. Wilt u geen doorslag dan kunt u ieder formulier ook afzonderlijk gebruiken. Mogelijk komen de blokken ook via de afdelingen beschikbaar.

Met ingang van 1 januari is de afdeling Limburg zuid opgeheven. Wij vinden dat erg jammer maar dit geeft gelijktijdig aan hoe belangrijk de fusie is voor de toekomst van de bond. Nadat in september de afdeling noord en midden Limburg haar lidmaatschap van de Parkieten Sociëteit heeft opgezegd is er op dit moment geen vertegenwoordiging meer voor de achterban in Limburg. Wellicht bent u diegene die samen met één of meer personen een nieuwe commissie voor de hele provincie Limburg wil gaan vormen, een deel is ook prima. U mag hierover uiteraard eerst contact opnemen met een bondsbestuurslid. Mocht er geen commissie te vormen zijn dan zullen wij de betreffenden in gaan delen bij de aangrenzende afdelingen/commissies.

Ook u mag in het magazine schrijven. Heeft u iets te melden waarvan u denkt dat het interessant genoeg is, neem dan gerust contact op met de redactieraad. Dit kan een reis- of kweekverslag zijn maar ook algemene artikelen kunnen interessant genoeg zijn om met hobbygenoten te delen. Er is geen garantie dat een aangeleverd artikel ook daadwerkelijk geplaatst wordt maar niet geschoten is altijd mis.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met dit leerzame magazine.

Het volgende magazine komt rond 6 februari uit.

Bondsbestuur Parkieten Sociëteit.

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er enige pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proefmagazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.