van de bestuurstafel
Contributie 2018 betalen
Contributie 2018 betalen

Bestuurstafel

Een nieuw jaar is aangebroken. Het bestuur wenst alle leden, adverteerders en andere relaties een gezond en vruchtbaar jaar. Natuurlijk wensen wij alle leden een goed kweekjaar toe.
Tijdens de show in Twente is het jubileumboek ‘Broeden voor behoud’ gepresenteerd. Dit boek hebben de ons trouwe leden ook ontvangen. Uit de vele enthousiaste reacties die bij de bestuursleden zijn binnengekomen mogen wij concluderen dat u het een welgeslaagd cadeau vond.

Wat staat ons in 2018 allemaal te wachten en wat gaat er veranderen. Op het gebied van de wetgeving zullen wij aangesloten blijven bij het PVH (Platform Verantwoord Huisdierbezit). Uiteraard houden wij u op de hoogte.
Wat is veranderd is de lettergrote in het magazine. Wij merken dat er steeds vaker reacties komen van mensen die de letters aan de kleine kant vinden. Met een groter lettertype hopen wij de leesbaarheid van ons prachtige magazine vergroot te hebben.
Verderop in dit magazine kunt u een verslag lezen over de gehouden shows in Zuid Limburg, Drenthe en Twente. Tevens is er een kort verslag van de boekpresentatie.
Het is al vaker in deze rubriek geschreven maar toch blijven wij ons soms verbazen over verschillende zaken. Bij gebruik van een i-pad of smart-phone zal het zo zijn dat een pagina niet ideaal weergegeven wordt. Let dus goed op wanneer u met behulp van die apparaten bv ringen besteld.
In het boekenfonds zijn weer nieuwe artikelen opgenomen. Dit keer naast het jubileumboek ook een nieuw boek van de auteur van ‘Parrots of the World’, Joseph M. Forshaw. Het boek draagt de titel ‘Vanished and Vanishing Parrots’. Hierin worden de verdwijnende en reeds verdwenen parkieten en papegaaien uitgelicht. Tevens is er een DVD te verkrijgen over de ernstig bedreigde grondparkiet. De pogingen om tot voortplanting en uitbreiding van de populatie te komen wordt in woord (Engelstalig) en beeld uiteengezet.
De meeste leden hebben hun contributie inmiddels betaald. Heeft u dat nog niet gedaan dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te voldoen. Wij moeten ook aan onze verplichtingen voldoen en dat mogen wij dan toch ook van onze leden verwachten.
Heeft u wel eens een uurtje tijd over? Ja? Dat zou geweldig zijn. De zittende bestuursleden hebben dat namelijk niet en zouden het zeer op prijs stellen wanneer u dat “uurtje” aan de PS zou kunnen/willen besteden. Heeft u interesse, neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden.
Rest ons u weer veel leesplezier toe te wensen en heeft u zelf een leuke kweekervaring laat het ons dan weten. Eventueel helpen wij u bij het schrijven

Bondsbestuur
Parkieten Sociëteit

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.