richtprijzen
Contributie 2019 betalen
Contributie 2019 betalen

De richtprijzen voor 2017 zijn bekend. Helaas hebben we lang niet uit alle afdelingen respons gekregen waardoor de prijzen wellicht meer van de werkelijke prijzen zullen verschillen. Met name het noorden en westen van het land heeft niet gereageerd op onze oproep. Door de verkregen gegevens met elkaar te vergelijken is een gemiddelde bepaalt en is deze lijst samengesteld. De genoemde bedragen zijn slechts richtprijzen voor paren jonge, geringde vogels. Met behulp van deze lijst kunt u ongeveer bekijken wat u bij aanschaf van vogels zult moeten betalen. Voor geslachtsbepaalde vogels kan de prijs hoger liggen. Mogelijk lopen de prijzen per regio ook uiteen. Houdt daar bij aanschaf dus rekening mee zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Het betreft hoofdzakelijk jonge, wildkleurvogels. Voor kleurmutaties, splitvogels, overjarige vogels en kweekkoppels zullen veelal andere prijzen gelden. Bij aanschaf van vogels welke voorkomen op bijlage A moet u er ook aan denken dat u de juiste papieren (van de verkoper) in uw bezit krijgt en dat de vogels op de juiste manier zijn geringd. U bent als koper mede verantwoordelijk daarvoor.
Ook deze keer hebben wij de advies ringmaat bij de vogels vermeld. Daar waar de ringmaat in het rood is weergegeven, betreft het vogels die op bijlage A van de CITES bepalingen staan. Voor deze vogels geld een verplichte (maximum) ringmaat (zie ook PS oktober 2012 pagina 259) De complete lijst bijlage A kunt u op onze website vinden. Met name voor de vogels op bijlage A zien we wat verschillen in de ringmaat die door de kwekers wordt opgegeven en de maximaal toegestane maat.
U bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste ringmaat. Bedenk echter wel dat de lijst A vogels een voorgeschreven maximum maat hebben. Heeft u vragen over de ringen neem dan contact op met de ringenadministratie.

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.