wetgeving intro

Een vogelhouder heeft met verschillende wetten te maken. De wet Natuurbescherming, gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de wet Dieren zijn wel de belangrijkste. Aan delen van deze wetten ligt Europese regelgeving (EU verordeningen) ten grondslag.

Het aantonen van legaliteit (=dat uw vogel legaal verkregen is) is een zeer belangrijk onderdeel van de wet Natuurbescherming. Bij CITES bijlage A vogels is een EU-certificaat verplicht.

Bij CITES bijlage B vogelsoorten kunt u door middel van een een gedegen administratie van ouders en voorouders en een vaste pootring aantonen dat de betreffende vogel in avicultuur geboren is. Door deze administratie kunt u de legaliteit van uw vogel aantonen. U dient een overdrachtsverklaring bij uw vogel te hebben om aan te geven van wie de vogel in uw bezit is gekomen.

Voor alle informatie op deze website geldt dat deze onder voorbehoud van wijzigingen is. Aan deze informatie kan en mag geen enkel recht worden ontleend. Wij doen ons best om de gegeven informatie zo juist en duidelijk mogelijk weer te geven. Heeft u aanvullende informatie, laat het ons weten. De gegeven informatie is een interpretatie, voor de officiële versie dient u altijd het betreffende ministerie of Europese Unie te raadplegen.