Advertentie opgave formulier
Formulier voor het, alleen voor leden van de PS, opgeven van een advertentie. De advertentie dient voor de 1e bij ons binnen te zijn om deze in het volgende Magazine te plaatsen.
Plaatsing
Ongeldige invoer
Reglement(*)
Ongeldige invoer
U kunt het advertentie reglement vinden op: advertentie reglement
Type advertentie
Ongeldige invoer
Wat(*)
Ongeldige invoer
1-0 is een man, 0-1 is een pop, 1-1 is een paar en 0-0-1 is geslacht onbekend.
Afdeling
Ongeldige invoer
Onder welke afdeling moet deze advertentie staan?
Uw administratie-/kweeknummer(*)
Ongeldige invoer
Uw 5 cijferige administratie-/kweeknummer (Zonder de punt!) staat op de adresdrager van het Magazine.
Uw voorletters en naam(*)
Ongeldige invoer
Uw telefoonnnummer(*)
Ongeldige invoer
Uw emailadres
Ongeldige invoer
Uw woonplaats(*)
Ongeldige invoer
Versturen

Bestuurstafel januari 2023

Zoals dat aan het begin van een nieuw jaar hoort wensen het bondsbestuur en de redactie van ons magazine u allen een voorspoedig en gezond nieuwjaar toe. Natuurlijk hoort daar ook de wens voor een goed kweekjaar bij.

Wij willen de Parkieten Sociëteit en al haar leden natuurlijk ook feliciteren met de fusie tussen de bond en de afdelingen. Dit is aan het einde van 2022 na een traject van ruim twee jaar een feit geworden. Zoals al vaker geschreven zal er voor u niets veranderen. Het magazine waar u natuurlijk iedere maand met smart naar uitkijkt, zal rond de gebruikelijke tijd bij u in de brievenbus vallen. Ook voor het bestellen van uw ringen veranderd er niets. De meeste veranderingen zitten aan de bestuurlijke kant. Voor de afdelingsbesturen die vanaf nu afdelingscommissies gaan heten zal er een vereenvoudiging van hun taken merkbaar zijn. Met andere woorden “het wordt wat makkelijker om commissiebestuurslid te zijn”. Wij hopen dat er door deze verandering makkelijker mensen te vinden zijn die de spreekwoordelijke ‘kar van de club’ willen trekken. We moeten het samen doen want , samen zijn we sterk.

Bondsbestuur, met wie kunt u contact opnemen.........

 • Alle
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z