Advertentie opgave formulier
Formulier voor het, alleen voor leden van de PS, opgeven van een advertentie. De advertentie dient voor de 1e bij ons binnen te zijn om deze in het volgende Magazine te plaatsen.
Plaatsing
Ongeldige invoer
Reglement(*)
Ongeldige invoer
U kunt het advertentie reglement vinden op: advertentie reglement
Type advertentie
Ongeldige invoer
Wat(*)
Ongeldige invoer
1-0 is een man, 0-1 is een pop, 1-1 is een paar en 0-0-1 is geslacht onbekend.
Afdeling
Ongeldige invoer
Onder welke afdeling moet deze advertentie staan?
Uw administratie-/kweeknummer(*)
Ongeldige invoer
Uw 5 cijferige administratie-/kweeknummer (Zonder de punt!) staat op de adresdrager van het Magazine.
Uw voorletters en naam(*)
Ongeldige invoer
Uw telefoonnnummer(*)
Ongeldige invoer
Uw emailadres
Ongeldige invoer
Uw woonplaats(*)
Ongeldige invoer
Versturen

Van de bestuurstafel

Bestuurstafel november 2023

Een aantal maanden geleden heeft Fred Rönitz aangegeven, zijn bestuurstaken te willen beëindigen. Dit betekende dat zijn taken herverdeeld moesten gaan worden. Voor de ledenadministratie is Dinand Derks daarvoor bereid gevonden. Hij is inmiddels ingewerkt en heeft de taak nu volledig overgenomen. Voor de ringendienst waren we nog op zoek maar ook daar hebben we een kandidaat voor gevonden. Jack Kuipers zal zo spoedig mogelijk de werkzaamheden voor de ringendienst overnemen van Fred.

Bondsbestuur, met wie kunt u contact opnemen.........

 • Alle
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z