start
Contributie 2019 betalen
Contributie 2019 betalen

Het huidige magazine

images/magazine/1904-1_resize.JPG

Van de bestuurstafel

Bestuurstafel april 2019

Op 9 maart jl. heeft in Arnhem de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. Deze is door alle afdelingen bezocht, op één na. In totaal waren er buiten de bondsbestuursleden 19 afdelingsbestuurders aanwezig. Vanaf 16.00 uur was de kascontrolecommissie al aan het werk met het steekproefsgewijs doorlopen van de financiële administratie. Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering en werd de agenda zonder aanpassing aangenomen. De belangrijkste punten willen wij hier met u delen. De kascontrole was zeer tevreden en onder de indruk van uitvoering van de financiële administratie. De vergadering heeft de penningmeester dan ook unaniem gedechargeerd waarna een nieuw kascontrolelid werd gekozen.
De vergadering is akkoord gegaan met het voorstel van het bondsbestuur om de contributie voor 2020 onveranderd te laten. Helaas moet door een stijging van de inkoopprijs, de ringenprijs voor de ringen van 2020 wel iets worden verhoogd.
De heren Rönitz en Wierda zijn door de vergadering herkozen voor een periode van drie jaar. Bestuurkandidaat Alfred Echten is onder applaus gekozen en toegetreden tot het bondsbestuur. Na de behandeling van de afdelingsvragen is de vergadering gesloten.

Lees meer...

Ringen voor uw jonge vogels

De ringenservice is volledig actief. U kunt bij ons het hele jaar door ringen bestellen.

De ringen voor het komend jaar worden vanaf oktober geleverd.

Klik op het plaatje om naar de ringenservice pagina te gaan.

komende evenementen

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.

PS laatste nieuws

Onze trots