start
Contributie 2020 betalen
Contributie 2020 betalen

Het huidige magazine

images/magazine/2002-1_resize.JPG

Van de bestuurstafel

Beste lezer.

De kop is eraf en de eerste evenementen voor 2020 liggen alweer achter ons. We waren in de eerste week van januari aanwezig op de NBvV bondsshow Vogel 2020 in Zwolle. Daarnaast werd er een paar weken voor Vogel 2020 door de afdeling Twente de nationale show gehouden. Op de volgende pagina’s kunt u meer over deze shows lezen. Ook de COM-wereldshow, dit jaar gehouden in Portugal, ligt inmiddels alweer in het verleden.

Omdat het januarinummer al ruim voor de kerst bij de drukkerij moest worden aangeleverd, konden wij u niet eerder over de laatste ontwikkelingen binnen het bestuur informeren. Medio december is in een extra overleg van het bondsbestuur, afscheid genomen van Simon de Haan. Simon heeft zo’n vijf jaar de functie van penningmeester vervuld. Wij bedanken Simon voor al zijn inspanningen en de perfecte manier waarop hij de boekhouding heeft verzorgd. Lammert de Groot zal Simon als onze nieuwe penningmeester opvolgen.

Zoals u wellicht bekend zal zijn, is de Parkieten Sociëteit al enige jaren aangesloten bij het Platform Verantwoord Huisdierbezit. Mario Schöpgens (wetgeving) heeft Erna Philippi-Gho (jurist PVH)uitgenodigd om teksten aan te leveren waarin uitleg over de wetgeving wordt gegeven. Dit zal voor zover mogelijk, in een voor ons begrijpelijke taal worden gedaan.

Vrijdag 13 maart zal de bond haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering houden. Uw afdelingsbestuur wordt daarvoor uitgenodigd. Zoals gebruikelijk vragen wij de afdelingsbesturen vooraf of er vragen, opmerkingen, ideeën/suggesties vanuit de achterban zijn. Heeft u iets wat u graag met ons wilt delen, geeft u dit dan aan uw afdelingsbestuur door zodat zij het kunnen inbrengen.

Bondsbestuur
Parkieten Sociëteit

Ringen voor uw jonge vogels

De ringenservice is volledig actief. U kunt bij ons het hele jaar door ringen bestellen.

De ringen voor het komend jaar worden vanaf oktober geleverd.

Klik op het plaatje om naar de ringenservice pagina te gaan.

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er 7 pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proef magazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.

PS laatste nieuws

soortbescherming projecten, klik op de oranje link voor de website

Onze trots