start
Contributie 2022 betalen
Contributie 2022 betalen

Het huidige magazine

images/magazine/2201-1_resize.jpg

Van de bestuurstafel

Bestuurstafel jan 2022

In januari 2021 spraken wij de wens uit dat het een ander jaar zou worden als het voorgaande. Helaas is dat voor wat corona betreft niet gelukt. Toch hopen wij dat het een goed jaar voor u is geweest. Voor 2022 wensen wij u wederom veel geluk en gezondheid.

Al twee keer hebben wij gemeld dat er een ALV gehouden zou worden. Deze was ook daadwerkelijk gepland om op 26 november jl. plaats te vinden. Helaas werden er toen weer nieuwe maatregelen van kracht waardoor wij genoodzaakt waren naar een alternatief te zoeken. Een algemene leden vergadering houden op zaterdag was één van de mogelijkheden maar bleek door de minimale beschikbaarheid van de afdelingsbestuurders toch niet mogelijk. Het bondsbestuur heeft daarom besloten om een simpele digitale ALV te houden. Er waren een aantal zaken waarover gestemd moest worden. Eén van die dingen was of de afdelingen, nadat er in de afdelingsavonden overleg met de achterban is geweest, instemming konden geven aan de fusie tussen de bond en de afdelingen. Een ander punt was de bestuursverkiezing waarin Mario Schöpgens en Lammert de Groot aftredend waren. Mario was herkiesbaar maar Lammert niet. De uitslag van de stemming was op het moment van het schrijven van dit stuk nog niet bekend maar aangezien Lammert niet herkiesbaar was, is hij per 31-12-2021 afgetreden en daarmee geen bestuurslid meer. Wij bedanken Lammert voor het werk wat hij als bestuurslid, boekenfondsbeheerder en penningmeester heeft verricht. In februari kunt u op deze pagina de uitslag van de stemmingen lezen.

Lees meer...

Kent u ons magazine nog niet?

Als u ons magazine nog nooit gezien heeft of u wil er wat meer over weten, dan kunt u op de boekenfondswebsite alle verschenen magazines vinden. Er staat per magazine een inhoudsopgave van de hoofdartikelen. Ook kunt u er enige pagina's van ieder magazine zien.

U kan de wens hebben om een echt magazine in de vingers te houden. Om deze wens uit te laten komen kunt u een proef magazine aanvragen. Via deze link gaat u naar de aanvraag.

Aangezien wij een non-profit organisatie zijn proberen wij voor onze leden alles zo voordelig mogelijk uit te voeren. Daarom moet u voor een proefmagazine wel de verwerkingskosten (envelop en porto) betalen, het magazine zelf krijgt u gratis.
Als u besluit zich als lid aan te melden dan krijgt u de verwerkingskosten van ons terug.

U krijgt een willekeurig magazine toe gezonden. 
Mocht u een specifiek magazine willen hebben dan dient u deze via het boekenfonds te bestellen.

soortbescherming projecten, klik op de oranje link voor de website

Onze trots